“ENZEKİKİM.COM” ÖDÜL ŞARTNAMESİ

a) Bir aylık süre içerisinde en fazla toplam zeka testi puanına sahip olan kişi ödüle hak kazanacaktır. Zeka testini bir veya daha fazla sayıda cevaplamış olan kişilerin ,testin sonunda almış bulunduğu puanlar toplanarak ay bazında toplamda en fazla puanı olan kişi, ödüle hak kazanan kişidir. Süre bitiminde aynı puana sahip kişiler içerisinde en yüksek "IQ" puanına  ulaşan kişi öncelik kazanır. Şayet bu puanda da eşitlik söz konusu ise en yüksek IQ puanına ilk ulaşan kişi ödüle hak kazanır.

Örnek: (01.03.2010 saat 00.01 ile 31.03.2010 saat 24.00 arası )
1.zeka testi puanı 150
2.zeka testi puanı 130
3.zeka testi punaı 140
Toplam puan 420 olarak hesaplanır.

b) Her ayın sonunda toplam puan sıfırlanır.

c) Zeka testini cevaplamada herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

d) Büyük ödülü kazanan yarışmacı müteakip ayın 5’inde sitemizde ilan edilecektir.

e) Kazanılan ödül ,sitemizde ilan edildikten sonraki azami 15 günlük süre içerisinde kişinin müracaatı neticesinde firmamızdan teslim alınabilecektir.

f) Sitemizde ilan edilen kişi ödülünü 15 gün içerisinde teslim almaz ise bu hakkı zayi olacaktır (Hastalık vs. durumlarda rapor istenmektedir).

g) Büyük ödülü kazanan kişi Nüfus cüzdanı aslı ile birlikte mevcut telefonuna ait güncel telefon faturasını ibraz ederek ödülünü teslim alacaktır.Bu şartları yerine getirmeyen kişi ve kişilere ödül kesinlikle verilmeyecektir.Ödül kriterlerine göre birincilik elde eden kişi bu şartları yerine getirmez ise ödül ikinci sıradaki kişiye verilecektir.

h)Ödül kriterlerine göre 1. olan kişi ASİL, 2.olan kişi ise YEDEK kişi olarak nitelendirilir. 3.-4. ve sonrasındaki kişilerin ödül hakkı bulunmamaktadır.

i) Teslim edilen ürün ile ilgili garanti şartları ürünü satan kuruluşa aittir.

j) Ürün ile ilgili arıza vs. sorunlardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir.